Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2014

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2014 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)wybrany kandydat: Izabela Goral , Lisewo
Małgorzata Graszek, Lisewo
 
uzasadnienie wyboru: W wyniku prowadzonego naboru na stanowisko pracy „Asystent rodziny” w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Lisewie informujemy, że z powodu rezygnacji kandydatki Izabeli Goral na
w/wymienione stanowisko wybrano kolejną kandydatkę z listy Panią Małgorzatę Graszek
zamieszkałą Lisewo, która w następnej kolejności otrzymała najwyższą ilość punktów w ramach
prowadzonego naboru.

stanowisko:

Asystenta rodziny

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
termin składania dokumentów: 29 kwietnia 2014  10:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)