Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2016

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2016 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 8 (z 8)wybrany kandydat: Emilia Sokół, Józefkowo 
uzasadnienie wyboru: w załączniku

stanowisko:

Referent pełniący obowiązki rehabilitanta

miejsce pracy: Urząd Gminy w Lisewie
termin składania dokumentów: 18 sierpnia 2016  15:15

wybrany kandydat: Zofia Redgosz, Uciąż 
uzasadnienie wyboru: w załaczniku

stanowisko:

Referent pełniący obowiązki pielęgniarki

miejsce pracy: Urząd Gminy w Lisewie
termin składania dokumentów: 18 sierpnia 2016  15:15

wybrany kandydat: Monika Karulska, Lipienek 
uzasadnienie wyboru: W załączniku

stanowisko:

Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
termin składania dokumentów: 7 marca 2016  15:00

wybrany kandydat: Paweł Kowal, Lisewo 
uzasadnienie wyboru: w załączniku

stanowisko:

Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska

miejsce pracy: Urząd Gminy w Lisewie
termin składania dokumentów: 17 lutego 2016  15:15

wybrany kandydat: Monika Maćkowska, Lisewo 
uzasadnienie wyboru: w załączniku

stanowisko:

Stanowisko ds. planowania i współpracy z jednostkami pomocniczymi

miejsce pracy: Urząd Gminy w Lisewie
termin składania dokumentów: 12 lutego 2016  15:15

wybrany kandydat: Izabela Klafczyńska, Lisewo 
uzasadnienie wyboru: w załączniku

stanowisko:

Księgowy

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
termin składania dokumentów: 26 stycznia 2016  15:00

wybrany kandydat: Krzysztof Zieliński, Osieczek 
uzasadnienie wyboru: w załączniku

stanowisko:

Kierownik w Referacie Gospodarki i Inwestycji

miejsce pracy: Urząd Gminy w Lisewie
termin składania dokumentów: 21 stycznia 2016  15:15

uzasadnienie wyboru: Wójt Gminy Lisewo informuje, że na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Gospodarki i Inwestycji Urzędu Gminy w Lisewie, w wyznaczonym terminie, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym zostaje ogłoszony ponowny nabór na to stanowisko.

stanowisko:

Kierownik w Referacie Gospodarki i Inwestycji

miejsce pracy: Urząd Gminy w Lisewie
termin składania dokumentów: 7 stycznia 2016  15:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 8 (z 8)