Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2019 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 13 (z 13)wybrany kandydat: Magdalena Mrozek, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: w załączniku

stanowisko:

Specjalista ds. Produkcji i Zbytu

miejsce pracy: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
termin składania dokumentów: 9 sierpnia 2019  15:00

wybrany kandydat: Marika Stafiej, Pniewite 
uzasadnienie wyboru: w załączniku

stanowisko:

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury

miejsce pracy: Urząd Gminy w Lisewie
termin składania dokumentów: 1 lipca 2019  15:15

wybrany kandydat: Radosław Lewandowski, Lipienek 
uzasadnienie wyboru: w treści ogłoszenia

stanowisko:

Trener pracy

miejsce pracy: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
termin składania dokumentów: 28 lutego 2019  15:15

wybrany kandydat: Pani Aleksandra Borowska, Wąbrzeźno
Pan Krzysztof Mochol, Lisewo
 
uzasadnienie wyboru: w treści ogłoszenia

stanowisko:

Trener pracy (3 osoby)

miejsce pracy: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
termin składania dokumentów: 25 lutego 2019  15:15

wybrany kandydat: Jakub Pokora, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: w treści ogłoszenia

stanowisko:

Rehabilitant

miejsce pracy: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
termin składania dokumentów: 25 lutego 2019  15:15

wybrany kandydat: Joanna Jarocka, Bielczyny 
uzasadnienie wyboru: w treści ogłoszenia

stanowisko:

Psycholog

miejsce pracy: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
termin składania dokumentów: 25 lutego 2019  15:15

wybrany kandydat: Zofia Redgoszcz, Uciąż 
uzasadnienie wyboru: w treści ogłoszenia

stanowisko:

Pielęgniarka

miejsce pracy: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
termin składania dokumentów: 25 lutego 2019  15:15

wybrany kandydat: Monika Wonatowska, Drzonowo
Justyna Domalska, Chełmno
Agnieszka Wojciechowska, Chełmno, Andrzej Smętek, Chełmno
 
uzasadnienie wyboru: w treści ogłoszenia

stanowisko:

Instruktor (4 osoby)

miejsce pracy: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
termin składania dokumentów: 25 lutego 2019  15:15

wybrany kandydat: Iwona Brodowska, Radzyń Chełmiński 
uzasadnienie wyboru: w treści ogłoszenia

stanowisko:

Doradca zawodowy

miejsce pracy: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
termin składania dokumentów: 25 lutego 2019  15:15

wybrany kandydat: Milena Majeranowska, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: w załączniku

stanowisko:

Asystent rodziny

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
termin składania dokumentów: 14 lutego 2019  15:15

uzasadnienie wyboru: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie informuje, że na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Asystenta rodziny, w wyznaczonym terminie, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym zostaje ogłoszony ponowny nabór na to stanowisko.

stanowisko:

Asystent rodziny

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
termin składania dokumentów: 1 lutego 2019  11:00

wybrany kandydat: Monika Wonatowska, Drzonowo 
uzasadnienie wyboru: w załączniku

stanowisko:

Podinspektor

miejsce pracy: Urząd Gminy w Lisewie
termin składania dokumentów: 31 stycznia 2019  15:15

wybrany kandydat: Monika Sitek, Płużnica 
uzasadnienie wyboru: w załączniku

stanowisko:

Księgowy

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
termin składania dokumentów: 18 stycznia 2019  15:15

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 13 (z 13)