Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze obwieszczenia »Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy 6,5 MWp w Piątkowie na działkach o numerach ewidencyjnych 42/2 i 43/1

21.10.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy 6,5 MWp w Piątkowie na działkach o numerach ewidencyjnych 42/2 i 43/1Zmiana projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

06.10.2020

Budowa linii kablowej SN-15 kV i nn-0,4 kV, przebudowa i demontaż linii napowietrznej SN-15kV i nn- 0,4kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz demontaż istniejącej stacji transformatorowej na działkach ewidencyjnych numer: 40/15, 40/INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Krusin, o mocy do 1 MW

24.09.2020

INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Krusin, o mocy do 1 MWOBWIESZCZENIE - podział na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii

23.09.2020

OBWIESZCZENIE - podział na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategoriiObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Remont drogi powiatowej nr 1631C Wabcz Linowiec”

07.09.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Remont drogi powiatowej nr 1631C Wabcz Linowiec”Zawiadomienie o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

04.09.2020

budowie linii kablowej SN-15 kV i nn-0,4 kV, przebudowie i demontażu linii napowietrznej SN-15kV i nn- 0,4kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz demontażu istniejącej stacji transformatorowej na działkach ewidencyjnych numer: 40/15Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania dec. o śr. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 2 o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Kornatowo

01.09.2020

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania dec. o śr. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 2 o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi KornatowoPostanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania dec. o śr. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 1 o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Kornatowo

01.09.2020

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania dec. o śr. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 1 o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi KornatowoPostanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 2 o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Kornatowo

01.09.2020

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 2 o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi KornatowoPostanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 1 o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Kornatowo

01.09.2020

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 1 o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi KornatowoPozwolenie wodnoprawne

31.08.2020

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) zawiadamiObwieszczenie o zebraniu materiału przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Remoncie drogi powiatowej nr 1631C Wabcz – Linowiec”

14.08.2020

Obwieszczenie o zebraniu materiału przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Remoncie drogi powiatowej nr 1631C Wabcz – Linowiec”Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 2 o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Kornatowo

17.07.2020

Treść - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 2 o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi KornatowoZawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 1 o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Kornatowo

17.07.2020

Treść - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 1 o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi KornatowoObwieszczenie o wszczęciu postępowania - Remont drogi powiatowej nr 1631 C Wabcz - Linowiec

13.07.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Remont drogi powiatowej nr 1631 C Wabcz - LinowiecZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

11.03.2020

postępowanie administracyjne w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr ew. gr. 13/9 położona w miejscowości LiseObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

17.12.2019

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego wObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze obwieszczenia »