Budowa gazociągu i przyłącza gazu na działkach ewidencyjnych nr 264/2, 274/1, 273/25 położonych w obrębie ewidencyjnym Lisewo, w jednostce ewidencyjnej Lisewo, gm. Lisewo17.11.2020

Budowa gazociągu i przyłącza gazu na działkach ewidencyjnych nr 264/2, 274/1, 273/25 położonych w obrębie ewidencyjnym Lisewo, w jednostce ewidencyjnej Lisewo, gm. Lisewo

17.11.2020


Lisewo, dn. 17.11.2020 r.
Znak: RGiI.6733.2.2020.MS

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniun zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

WÓJT GMINY LISEWO

zawiadamia że został sporządzony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu i przyłącza gazu na działkach ewidencyjnych nr 264/2, 274/1, 273/25 położonych w obrębie ewidencyjnym Lisewo, w jednostce ewidencyjnej Lisewo, gm. Lisewo, który przygotowała osoba spełniającą warunki określone w art. 50 ust. 4 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.).

W związku z tym, że teren przeznaczony pod inwestycje należy do obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej projekt decyzji wymaga uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Chełmnie w trybie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.).

W związku z powyższym na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) pismem z dnia 17.11.2020 r., zwrócono się do Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie o uzgodnienie planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), strony postępowania uprawnione są do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, pok. nr 8, w następującym wymiarze czasu pracy urzędu: poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 – 15:15 oraz wtorki w godzinach od 7:30 do 16:30.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Marika Stafiej (17 listopada 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (18 listopada 2020, 14:52:08)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (19 listopada 2020, 07:53:51)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23