zamówienie na:

Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo II

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy: RGiI.271.1.2020.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty - zawiadomienia w załączeniu