zamówienie na:

Sukcesywna dostawa tektury szarej 3 W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
tryb zamówienia: Pretarg nieograniczony
nr sprawy: ZAZ.271.1.2020.MM
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 3 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie w załączeniu 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Do Wszystkich (118kB) pdf
----------------------------
Informacja z sesji otwarcia ofert (215kB) pdf

-----------------------------
Uwaga !!! - zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (123kB) pdf

Pytania i odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz Zmiana treści SIWZ - Do wszystkich (161kB) pdf

-----------------------------
Ogłoszenie o zamówieniu (584kB) pdf

SIWZ wraz z Zał. Nr 1 - 5 do SIWZ (1195kB) pdf

Zał. Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (400kB) pdf

Zał. Nr 1 - 5 do SIWZ - wersja WORD (30kB) word


metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Mrozek
Opublikował: Paweł Kowal (24 marca 2020, 20:46:16)

Ostatnia zmiana: Paweł Kowal (8 lipca 2020, 13:56:27)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 346