Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Sprzedaż niezabudowanej działki rolnej oznaczonej nr 91 o pow. 0.1500 ha położonej we wsi Strucfoń gm. Lisewo, niezabudowanej działki rolnej oznaczonej nr 35/4 o pow. 0,0857 ha położonej we wsi Malankowo, objętej księgą wieczysta Nr 14295

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg niegraniczony
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 2 grudnia 2008  24:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Wywóz odpadów segregowanych i nie segregowanych z terenu Gminy Lisewo

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 2 grudnia 2008  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tektury do Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w roku 2008.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 1 grudnia 2008  11:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn i urządzeń do wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w roku 2008.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 1 grudnia 2008  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacyjnego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetargu nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 26 listopada 2008  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup mebli dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Drzonowie.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 12 listopada 2008  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup trzech samochodów tej samej marki dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Drzonowie

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 7 listopada 2008  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia mienia od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ubezpieczeń komunikacyjnych w podległych jednostkach organizacyjnych.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 13 października 2008  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach : Mgoszcz, Krajecin, Pniewite, Kornatowo.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 25 lipca 2008  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

na sprzedaż działki nr 37/3 o pow. 2.100 m2 położonej we wsi Strucfoń zabudowanej budynkiem nieczynnej hydroforni.

zamawiający: Wójt Gminy Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 15 lipca 2008  12:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1 500 000 zł. Słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: 1 500 000 zł
termin składania ofert: 8 lipca 2008  12:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty. 

zamówienie na:

Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz dobudowy klatki schodowej

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 20 czerwca 2008
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Wykonanie rekultywacji drogi gminnej w miejscowości Kornatowo.

zamawiający: Urząd Gminy w Lisewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 30 maja 2008  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty  

zamówienie na:

wykonanie dostawy kruszywa wapiennego do wykonania remontów dróg gminnych.

zamawiający: Urząd Gminy w Lisewie
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 14 kwietnia 2008
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)