Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)



zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych zgodnie z załączoną specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetargu nieograniczony
nr sprawy: 341-II/TS/5/09
wartość: -
termin składania ofert: 30 października 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

budowa budynku administracyjno biurowego (zaplecze kompleksu sportowego) w miejscowości Lisewo

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczny
nr sprawy: 341-II/TS/4/09
wartość: -
termin składania ofert: 27 października 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 21/19, o pow. 4600 m2 poł. we wsi Bartlewo stanowiącej byłą bazę Kółka Rolniczego w Bartlewie objętej księgą wieczystą Kw Nr 13940 stanowiącą własność Gminy Lisewo.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: III nieograniczony przetarg ustny
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 7 sierpnia 2009  13:00
wynik postępowania: przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak oferentów  

zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo na 2009 r.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 26 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkół oraz odwożenie po zajęciach szkolnych wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu.

zamawiający: Zapytanie o cenę
tryb zamówienia: Urząd Gminy Lisewo
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 25 czerwca 2009  09:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 21/19, o pow. 4600 m2 poł. we wsi Bartlewo stanowiącej byłą bazę Kółka Rolniczego w Bartlewie, objętej księgą wieczystą KW nr 13940, gdzie jako właściciel figuruje Gmina Lisewo.

zamawiający: Wójt Gminy Lisewo
tryb zamówienia: II nieograniczony przetarg ustny
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza wynosi 43.218,35
termin składania ofert: 12 maja 2009  24:00
wynik postępowania: przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak oferentów 

zamówienie na:

wykonanie dostawy kruszywa wapiennego do wykonania remontów dróg gminnych

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 5 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa drógi gminnej w nr 060335C Wierzbowo-Wabcz w miejscowości Wierzbowo

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 30 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pniewite, Krajecin, Linowiec.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczny
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 7 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)