Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIŚ.TS/341/II/5/2010
wartość: -
termin składania ofert: 3 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

adaptacja pomieszczeń nie używanej kotłowni i składu opału na potrzeby szatni dla uczniów

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341/1/10/GZ
wartość: -
termin składania ofert: 20 października 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.ZD/3410-4/2010
wartość: -
termin składania ofert: 13 września 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

remont i przebudowa drogi gminnej Nr 060328Cj w miejscowości Pniewite na odcinku 0,8 km

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIŚ/TS/341/II/4/10
wartość: -
termin składania ofert: 5 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Opracowanie projektów budowlanych dla 134 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lisewo.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ/ZD/3410-3/2010
wartość: -
termin składania ofert: 30 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Nadzór geologiczny nad prowadzeniem robót geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego nr 4 oraz likwidacji studni nr 2 we wsi Kamlarki gmina Lisewo.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ/ZD/3410-2/2010
wartość: -
termin składania ofert: 7 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa gminnej stacji wodociągowej we wsi Kamlarki.

zamawiający: gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ/ZD/3410-1/
wartość: -
termin składania ofert: 8 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem do istniejącej szkoły podstawowej wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan , centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacją gazową, instalacją ogrzewania promiennikowego, kotłownią gazową w miejscowości Krusin gmina Lisewo na działce nr 101/21

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIŚ/TS/341/II/
wartość: -
termin składania ofert: 31 maja 2010  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięto 

zamówienie na:

Wywóz odpadów segregowanych i nie segregowanych z terenu gminy Lisewo.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.ZD/3054-3/
wartość: -
termin składania ofert: 23 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach świetlic wiejskich oraz przebudowa i budowa 2 odcinków chodników w miejscowości Lisewo

zamawiający: Urzą Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIŚ/TS/341-II/
wartość: -
termin składania ofert: 22 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.ZD/3054-2/
wartość: -
termin składania ofert: 22 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięy. 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)