Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Lisewo w sezonie zimowym 2011/2012.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ2710.8.2011
wartość: poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 15 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lisewo.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.2710.7.2011
wartość: -
termin składania ofert: 29 września 2011  11:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa gazu płynnego wraz z dostawą 3 zbiorników, ich montażem i dzierżawą do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Szkoły Podstawowej w Lisewie.

zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących – Szkoła Podstawowa w Lisewie.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.2710.6.2011.ZD
wartość: -
termin składania ofert: 20 września 2011  11:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących – Gminne Gimnazjum w Lisewie.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.2710.5.2011.ZD
wartość: -
termin składania ofert: 20 września 2011  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa gazu płynnego wraz z dostawą 3 zbiorników, ich montażem i dzierżawą, dla obiektu Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krusinie

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.2710.3.2011.ZD
wartość: poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamó
termin składania ofert: 22 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.2710.2.2011.ZD
wartość: 1.500.000,00 zł. słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych.
termin składania ofert: 20 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dowożenie i odwożenie dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Lisewo, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.2710.1.2011.ZD
wartość: -
termin składania ofert: 20 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z przebudowa parkingu we wsi Lisewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRIŚ.3410.1.2011.TS
wartość: poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 P.Z.P.
termin składania ofert: 27 kwietnia 2011  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Lisewie na trasie odpływu ścieków ze Spółdzielni Mieszkaniowej

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.ZD/3410-5/2010
wartość: -
termin składania ofert: 10 stycznia 2011  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)