Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lisewo.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.10.2012.ZD
wartość: -
termin składania ofert: 20 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Lisewo w sezonie zimowym 2012 – 2013

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ2710.9.2012.ZD
wartość: poniżej progów ustalonych w PZP
termin składania ofert: 22 października 2012  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Remont świetlic wiejskich oraz budowa placów zabaw na terenie gminy Lisewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: RRiŚ.2710.8.2012.ZD
nr sprawy: RRiŚ.2710.8.2012.ZD
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie PZB
termin składania ofert: 1 października 2012  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup tektury szarej 3 W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego.

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.2.2012
wartość: poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 28 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup tektury szarej o symbolu 5EB

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.1.2012
wartość: poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 27 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.7.2012
wartość: -
termin składania ofert: 30 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dowożenie i odwożenie dzieci do i ze szkół w Lisewie i Krusinie i przedszkola w Lisewie - z terenu Gminy Lisewo, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w okresie 2 lat szkolnych tj: od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. oraz od 01.09.2013 r. do 30.06.2014 r.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.2710.6.2012.ZD
wartość: -
termin składania ofert: 3 lipca 2012  11:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Remont drogi gminnej Nr 060328C Linowiec – Pniewite na odcinku 1190 mb.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.5.2012
wartość: -
termin składania ofert: 3 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawę kruszywa wapiennego do wykonania remontu dróg na terenie Gminy Lisewo.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.4.2012.ZD
wartość: -
termin składania ofert: 17 kwietnia 2012  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dokończenie budowy sali gimnastycznej z zapleczem wraz z wewnętrznymi instalacjami wodno kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacji gazowej, instalacji ogrzewania promiennikowego, kotłowni gazowej – w miejscowości Krusin gmina Lisewo, na działce nr ewidencji gruntów 101/21.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.2710.2.2012.ZD
wartość: poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 P.Z.P
termin składania ofert: 28 marca 2012  10:00
wynik postępowania: przetar rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup samochodu transportowo – ciężarowego dla Gminnych Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Lisewie.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2710.3.2012.ZD
wartość: poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 P.Z.P
termin składania ofert: 23 marca 2012  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)