Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Lisewo w sezonie zimowym 2013 – 2014.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.5.2013.ZD
wartość: -
termin składania ofert: 12 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

1.Wykonanie prac ogólno – budowlanych remontowych w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach: Bartlewo, Błachta i Strucfoń zgodnie z zakresem określonym w przedmiarach i rysunkach stanowiących załączniki do SIWZ. Przekazanie uzyskanego z rozbiórki eternitu do składowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 2. Wykonanie piłkochwytów oraz remontu trybun na boisku sportowym w Lisewie zgodnie z załączonymi do SIWZ przedmiarami i rysunkami. 3. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Krajęcin w zakresie określonym załączonych przedmiarach i opisach urządzeń. 4. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarach, rysunkach i opisie stanowiącymi załącznik do SIWZ.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.4.2013.ZD
wartość: Poniżej progów UE
termin składania ofert: 11 października 2013  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa tektury szarej 3 W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.5.2013.ZD
wartość: Poniżej progów UE
termin składania ofert: 20 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa tektury szarej o symbolu 5EB dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.4.2013.ZD
wartość: -
termin składania ofert: 16 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Wykonanie czynności asystenta rodziny dla jednej rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym zamieszkującej na terenie Gminy Lisewo w łącznym wymiarze 60 godzin zegarowych w ramach realizacji projektu pn.”Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej” współfinansowanego ze srodków UE. Kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
tryb zamówienia: zapytatanie ofertowe
nr sprawy: EFS-POKL.3053.ZO.8.2013
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2013  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych dla 3 osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: EFS-POKL.3053.ZO.7.2013
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2013  13:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie Programu Aktywności Lokalnej – Klub Wsparcia Społecznego w tym: usługi szkoleniowe, edukacyjne i organizacja wycieczek integracyjno - edukacyjnych dla 7 osób wraz z otoczeniem (w tym dzieci) w ramach projektu realizowanego w tut.Ośrodku pn. ”Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków EFS.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: EFS-POKL.3053.ZO.6.2013
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2013  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla 2 osób, kod CPV 80530000-8

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: EFS-POKL.3053.ZO.5.2013
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 22 maja 2013  12:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lisewo w ilości ok. 10 ton.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.3.2013.ZD
wartość: Poniżej progów UE
termin składania ofert: 20 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu Prawo Jazdy kat.B dla 8 osób (5K,3M) w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. „Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej”

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: EFS-POKL.3053.ZO.4.2013
wartość: Poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 9 maja 2013  12:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Kurs obsługi kasy fiskalnej (CPV 80530000-8) 20 godzin zegarowych zajęć (teoria+praktyka) dla grupy 12 osób

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: EFS-POKL.3053.ZO.3.2013
wartość: Poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 6 maja 2013  12:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawę kruszywa wapiennego do wykonania remontu dróg na terenie Gminy Lisewo.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.2.2013.ZD
wartość: -
termin składania ofert: 29 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Nadzór archeologiczny nad budową 165 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lisewo.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.1.2013 ZD
wartość: -
termin składania ofert: 15 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)