Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Lisewo w sezonie zimowym 2014 – 2015

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.10.2014.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 12 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów należących do Gminy Lisewo, i Gminnego Zakładu Usług Wod. Kan. w Lisewie (bez dodatkowej opłaty hadlowej).

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.9.2014.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 8 października 2014  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lisewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.8.2014.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 30 września 2014  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Remont drogi gminnej Nr 060328C w miejscowości Malankowo na odcinku 500 mb.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przterag nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.7.2014 ZD.
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 5 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa tektury szarej 3 W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZAZ.2710.2.2014.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 25 czerwca 2014  11:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup tektury szarej o symbolu 5EB dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZAZ.2710.1.2014.WS
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 25 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dowożenie i odwożenie dzieci do i ze szkół w Lisewie i Krusinie i przedszkola w Lisewie - z terenu Gminy Lisewo, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w okresie 2 lat szkolnych tj: od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. oraz od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.4.2014.ZD
wartość: -
termin składania ofert: 4 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Remont drogi gminnej Nr 060311C w miejscowości Tytlewo na odcinku 1400 mb.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.3.2014 ZD
wartość: -
termin składania ofert: 28 maja 2014  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lisewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.2.20134.ZD
wartość: -
termin składania ofert: 6 maja 2014  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa kruszywa wapiennego frakcji 0 – 63 mm do wykonania remontów dróg gminnych na terenie Gminy Lisewo w ilości ok. 2700 ton. Wymieniony materiał należy dostarczyć we wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Lisewo.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.1.2014.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 1 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach projektu ‘Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej” w roku 2014, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie - Kursów zawodowych, Doradztwa zawodowego, Profilaktyki zdrowotnej

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.0911.271.1.2014.TJ
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 24 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu ciężarowego marki FORD.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.1.2014.ZD
wartość: -
termin składania ofert: 27 stycznia 2014  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)