Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Gminnego Gimnazjum w Lisewie i Budynku Zaplecza Sportowego w Lisewie.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚiGK.2710.11.2015.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 9 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Lisewo w sezonie zimowym 2015 – 2016 i 2016 - 2017.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚiGK.2710.9.2015.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 29 października 2015  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lisewo w 2015 r.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚiGK.2710.8.2015.ZD
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 060328C na dz. nr ew. 32/7, 47 obręb Malankowo oraz 184, 178/1,185, 233 obręb Pniewite gmina Lisewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚiGK.6.2015.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 10 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa kruszywa wapiennego do wykonania remontu dróg gminnych na terenie Gminy Lisewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚiGK.2710.4.2015.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 20 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚiGK.2710.3.2015.ZD
wartość: 900.000,00 zł
termin składania ofert: 5 marca 2015  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Piątkowo gmina Lisewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚiGK.2710.2.2015.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 10 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Chrusty gmina Lisewo.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚiGK.2710.1.2015.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 4 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lisewo – drugi etap

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚiGK.2710.11.2014.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 5 stycznia 2015  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)