Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisewo w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.

zamawiający: Urząd Gminy w Lisewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.23.2016.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa odzieży w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni”

zamawiający: Urząd Gminy w Lisewie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RGiI.271.19.2016.PK
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 16 września 2016  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup średniego samochodu specjalistycznego pożarniczego ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie, Gmina Lisewo.

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSP.342.2.2016.KJ
wartość: Poniżej progów określonych w art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 września 2016  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa łącznika ościeżnicowego z nitowaną kotwą w ilości ok. 201 600 szt. w okresie 2 lat.

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZAZ.271.3.2016.WS
wartość: Poniżej progów określonych w art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 6 września 2016  09:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dowożenie i odwożenie dzieci do i ze szkół w Lisewie i Krusinie i przedszkola w Lisewie - z terenu Gminy Lisewo, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w okresie 2 lat szkolnych tj: od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. oraz od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.18.2016.PK
wartość: Poniżej progów określonych w art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 4 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa: Tektury pięciowarstwowej 5EB szarej w ilości ok. 80.000 m2 rocznie w formie formatki. Gramatura tektury: 610g/m2 Skład: TL120/Well100/Well100/Well100/T1120 Wytrzymałość ECT tektury:7500 N/M Wilgotność – 8% Tolerancja gramatury – 3% Tolerancja parametrów – do 5%

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZAZ.271.2.2016.WS
wartość: Poniżej progów określonych w art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 lipca 2016  11:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa: 1) tektury szarej 3W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego, z użyciem farb fleksograficznych o szerokości 510 mm w ilości ok. 10.000mb; 2) tektury szara 3W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego, z użyciem farb fleksograficznych o szerokości 520 mm w ilości ok. 5.000 mb; 3) tektury szarej 3W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego, z użyciem farb fleksograficznych o szerokości 531 mm w ilości ok. 425.000 mb; 4) tektury szarej 3W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego, z użyciem farb fleksograficznych o szerokości 790 mm w ilości 22.000 mb. Gramatura tektury: 450/470 gram/m2 Skład: testlinger 3140g/m2+fluting 140g/m2+testlinger 3140g/m2 Test ETC 5,05 KN/m Wilgotność metoda Colba 6 - 9%

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZAZ.271.1.2016.WS
wartość: Poniżej progów określonych w art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa budynku magazynu na wyroby z tektury wraz z dwoma pracowniami rękodzielniczymi i dwoma stanowiskami garażowymi, z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i elektryczną,

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.17.2016.PK
wartość: Poniżej progów określonych w art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pod nazwą: "Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lisewo”

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RGiI.271.13.2016.PK
wartość: Poniżej progów określonych w PZP
termin składania ofert: 3 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: zapytanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Budowa sieciowej pompowni wody w Malankowie na gminnej sieci wodociągowej

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RGiI.271.12.2016.PK
wartość: Poniżej progów określonych PZP
termin składania ofert: 1 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: zapytanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 800 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.11.2016.PK
wartość: Poniżej progów określonych w art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 maja 2016  10:00
wynik postępowania: zapytanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lisewo” o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RGiI.271.8.2016.PK
wartość: Poniżej progów określonych PZP
termin składania ofert: 29 kwietnia 2016  10:00
wynik postępowania: zapytanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej Nr 060311C w miejscowości Bartlewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.2710.3.2016.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 10 marca 2016  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 060304C w miejscowości Lipienek

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.2710.2.2016.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 4 marca 2016  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa kruszywa wapiennego do wykonania remontu dróg gminnych na terenie Gminy Lisewo w 2016.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.2710.1.2016.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 24 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Wykonanie zadań służby BHP (kompleksowa obsługa) oraz zadań PPOŻ

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: .
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 15 lutego 2016  14:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)