Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych w Gminie Lisewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.20.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa tektury falistej szare 3W we wstędze z nadrukiem fleksograficznym.

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZAZ.271.1.2017.KL
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zmiana przeznaczenia części budynku (piętro z wyłączeniem pom. Nr 2 i 3) na cele gminnej biblioteki

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.19.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 20 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamlarki

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.17.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 6 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Lisewo, w sezonach zimowych 2017/2018 oraz 2018/2019

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.18.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 października 2017  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Lisewo, w sezonach zimowych 2017/2018 oraz 2018/2019

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.16.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 17 października 2017  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Krusinie - Etap I

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.15.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 października 2017  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi - ciągu pieszego w pasiedróg powiatowych 1619C i nr 1635C w miejscowości Strucfoń

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RGiI.271.14.2017.PK
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2017  24:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego 2D na boisko w miejscowości Lisewo, gmina Lisewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RGiI.271.13.2017.PK
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 września 2017  23:59
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na: Budowie drogi gminnej w miejscowości Lisewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.11.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 1 września 2017  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 700 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.10.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 21 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 060301C w miejscowości Drzonowo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.8.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lisewo w 2017 r.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RGiI.271.7.2017.PK
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 30 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa kruszywa wapiennego frakcji 0 - 63 mm do wykonania remontu dróg na terenie Gminy Lisewo w ilości około 3500 ton

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.4.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 6 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 060329C w miejscowości Malankowo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.3.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 lutego 2017  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kornatowo na odcinku 2,8 km, etap I odcinek drogi o długości 2,762 km

zamawiający: Urząd Gminy w Lisewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.2.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 3 lutego 2017  09:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)