Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisewo w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.27.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 6 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego użyteczności publicznej wraz z wymianą stolarki zewnętrznej

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.25.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 13 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Zmiana przeznaczenia pomieszczeń biblioteki na cele posterunku policji w Lisewie

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.26.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 6 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Zakup autobusu do przewozu 22 osób plus kierowca

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.20.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 3 września 2018  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Dostawa pojazdu do przewozu 8 osób plus kierowca.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.21.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 31 sierpnia 2018  12:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Wymiana instalacji wewnętrznej c.o. wraz z wykonaniem kotłowni opalanej gazem ziemnym i zewnętrzną instalacją gazową w pawilonie wielofunkcyjnym w Lisewie

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.19.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 21 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy, budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz budynku Klubu Sportowego

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.17.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Dowożenie i odwożenie dzieci do i ze szkół w Lisewie i Krusinie i przedszkola w Lisewie - z terenu Gminy Lisewo, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w okresie 1 roku szkolnego tj: od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.16.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 500 000,00 zł

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.15.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 lipca 2018  12:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa tektury szarej o symbolu 5EB oraz 3B dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej Drzonowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZAZ.271.2.2018.WS
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 lipca 2018  12:00
wynik postępowania: Ustalono wynik postępowania - w załączniku 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa tektury szarej 3 W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej Drzonowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZAZ.271.1.2018.WS
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Ustalono wynik postępowania - w załączniku. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowości Mgoszcz oraz Bartlewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.11.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 6 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Zawarto umowę z wykonawcą - dot. Cz. I oraz Cz. II 

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewite

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.12.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 4 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisewo w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.10.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty - Podpisano umowę z wykonawcą. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 060369C w miejscowości Krusin

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.6.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 maja 2018  10:00
wynik postępowania: w załączniku 

zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Lisewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.4.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Postępowanie - rozstrzygnięte. 

zamówienie na:

Dostawa kruszywa wapiennego frakcji 0 - 63 mm do wykonania remontu dróg na terenie Gminy Lisewo w ilości około 3600 ton

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RgiI.271.5.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 24 kwietnia 2018  10:15
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 0060337C Wierzbowo-Linowiec

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.3.2018.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.5.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)