Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowa gminnej stacji wodociągowej w Lisewie.

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.1.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 5 kwietnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione - Szczegóły w załączniku 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)