Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

Rozstrzygnięcie
Data: 2020-03-12 12:03:08
Autor: Paweł Kowal
Dodano - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania.
Data: 2019-11-08 15:14:41
Autor: Paweł Kowal
Dodano - Informacja z sesji otwarcia ofert
Data: 2019-10-30 10:58:29
Autor: Paweł Kowal
Dodano - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data: 2019-10-23 10:33:54
Autor: Paweł Kowal
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »