Uchwała nr XXIX/180/2013RADY GMINY LISEWOz dnia 19 grudnia 2013w sprawie przystąpienia Gminy Lisewo do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję"na lata 2014 – 2020. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/180/2013
RADY GMINY LISEWO
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie przystąpienia Gminy Lisewo do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję"na lata 2014 – 2020.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystąpić do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (lub dokumentu równoważnego) Lokalnej Grupy Działania "Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję" na lata 2014 - 2020.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 grudnia 2013, 13:11:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 780