Strona główna  >  Uchwały  >  2007

Uchwała nr IX/58/07
RADY GMINY LISEWO
z dnia 30 października 2007


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) uchwala się, co następuje:


     § 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki geodezyjnej nr 238/2 położonej na gruntach wsi Lisewo na cele zabudowy zespołami garaży, dla samochodów osobowych, uchwalonego uchwałą Nr XX/154/2001 z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 5, poz. 122)  oznaczonej aktualnie w ewidencji gruntów Nr 238/4 o pow. ok. 0,293 ha z przeznaczeniem na  cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. 
 
     § 2.  1. Granice obszaru objętego planem określono na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik graficzny Nr 1 do uchwały.
             2. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia  planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
 
    § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.
 
    § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opublikował: Joanna Grabowska (5 listopada 2007, 14:34:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1510

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij