Uchwała nr XXV/164/2016RADY GMINY LISEWOz dnia 28 grudnia 2016w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2017-2028.Na podstawie art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 i poz.1984) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/164/2016
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2017-2028.

Na podstawie art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 i poz.1984) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (457kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Witold Jaworski
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2016, 14:53:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217