Uchwała nr XII/75/2019RADY GMINY LISEWOz dnia 18 września 2019w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w LisewieNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.49 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) , w związku z § 3 ust.1, § 5 i § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz.393) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/75/2019
RADY GMINY LISEWO
z dnia 18 września 2019


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.49 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) , w związku z § 3 ust.1, § 5 i § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz.393) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (345kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (24 września 2019, 09:19:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76