Uchwała nr XII/68/2019RADY GMINY LISEWOz dnia 18 września 2019w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2019 r.Na podstawie art. 11 ust. 1 i 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 i poz. 1123), po zaopiniowaniu przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmnie, ul. Słowackiego 14, 86-200 Chełmno, dzierżawców obwodów łowieckich: Koło Łowieckie „HUBERT”, os. dr. Franciszka Raszei 3/40, 86-200 Chełmno, Wojskowe Koło Łowieckie „BAŻANT”, Ostrowo 43, 87-214 Płużnica, Koło Łowieckie „ORZEŁ”, ul. Józefa Hallera 9/6, 86-200 Chełmno oraz Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, ul. Mickiewicza 49, 87-100 Toruń, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/68/2019
RADY GMINY LISEWO
z dnia 18 września 2019


w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2019 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 i poz. 1123), po zaopiniowaniu przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmnie, ul. Słowackiego 14, 86-200 Chełmno, dzierżawców obwodów łowieckich: Koło Łowieckie „HUBERT”, os. dr. Franciszka Raszei 3/40, 86-200 Chełmno, Wojskowe Koło Łowieckie „BAŻANT”, Ostrowo 43, 87-214 Płużnica, Koło Łowieckie „ORZEŁ”, ul. Józefa Hallera 9/6, 86-200 Chełmno oraz Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, ul. Mickiewicza 49, 87-100 Toruń, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikiem (1914kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2019 r., poz. 5016 z dnia 2019-09-25

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (24 września 2019, 09:38:03)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (3 października 2019, 08:31:38)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 63