Uchwała nr XX/123/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 8 lipca 2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713,) art. 269 i 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/123/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 8 lipca 2020


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713,) art. 269 i 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (8607kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (10 lipca 2020, 09:49:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73