Uchwała nr XX/124/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 8 lipca 2020w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Lisewo na sesji w dniu 8 lipca 2020 roku po wysłuchaniu sprawozdania Wójta Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 r., po jego rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się:

Uchwała nr XX/124/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 8 lipca 2020


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Lisewo na sesji w dniu 8 lipca 2020 roku po wysłuchaniu sprawozdania Wójta Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 r., po jego rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się:


Treść uchwały (436kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (10 lipca 2020, 09:50:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84