Uchwała nr XX/126/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 8 lipca 2020w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tj.) oraz art. 6r ust. 3 – 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284, 875) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/126/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 8 lipca 2020


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tj.) oraz art. 6r ust. 3 – 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284, 875) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (1493kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020.3656 z dnia 2020-07-13

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (10 lipca 2020, 09:55:27)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (14 lipca 2020, 08:09:14)
Zmieniono: dodano - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 177