Uchwała nr XXII/142/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 10 września 2020w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Lisewie. Na podstawie art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282) oraz § 1 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXIV/265/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2011 r., Nr 26, poz. 179) zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/264/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2018 r., poz. 1488) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/142/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 10 września 2020


w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Lisewie.

Na podstawie art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282) oraz § 1 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXIV/265/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2011 r., Nr 26, poz. 179) zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/264/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2018 r., poz. 1488) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (415kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (15 września 2020, 11:50:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38