Uchwała nr XXV/161/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 9 grudnia 2020w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021-2029Na podstawie art. 226-227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXV/161/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 9 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021-2029

Na podstawie art. 226-227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z póź. zm.) uchwala się co następuje:


Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (11 grudnia 2020, 13:47:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67