Zarządzenie nr 38/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 9 czerwca 2014w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr 38/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 9 czerwca 2014


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), zarządzam, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy na okres do 3 lat.

§ 2.  Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do zarządzenia.

§  3.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik (121kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (13 czerwca 2014, 08:09:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1620