Zarządzenie nr 42/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 26 czerwca 2014w sprawie powołania komitetu dożynkowego do organizacji dożynek powiatowo - gminnych w Lisewie w 2014 r.

Zarządzenie nr 42/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 26 czerwca 2014


w sprawie powołania komitetu dożynkowego do organizacji dożynek powiatowo - gminnych w Lisewie w 2014 r.

W związku z przygotowaniami do organizacji dożynek powiatowo - gminnych w dniu 6 września 2014 r. w Lisewie zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komitet dożynkowy w celu organizacji dożynek powiatowo - gminnych w dniu 6 września 2014 r. w składzie:
1.  Alicja Nogalska - przewodnicząca  komitetu
2.  Henryk Bogusz - Przewodniczący Kom. Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RG w Lisewie.
3.  Piotr Goliński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RG w Lisewie,
4.  Marzenna Szpręglewska - członek komitetu
5.  Barbara Moch  -członek komitetu
6.  Zbigniew Dudziński – członek komitetu
7.  Kazimierz Kowal – członek komitetu.
8.  Michał Lewandowski- członek komitetu
9. Kazimierz Jankowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP - członek komitet

§ 2. Komitet dożynkowy  powołuje się na czas przeprowadzenia dożynek.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komitetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (10 lipca 2014, 11:17:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1649