Zarządzenie nr 47/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 24 lipca 2014w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Lisewo

Zarządzenie nr 47/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 24 lipca 2014


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Lisewo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 poz. 518)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 143/1 stanowiącej zasób Gminy Lisewo, położonej we  wsi Lisewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

§ 2. Do wartości w/w działki, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego dolicza się koszty pośrednie związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, co stanowić będzie cenę sprzedaży.

§ 3. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik (109kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (24 lipca 2014, 11:01:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1220