Zarządzenie nr 50/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 11 sierpnia 2014w sprawie zatwierdzenia planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Lisewie.

Zarządzenie nr 50/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 11 sierpnia 2014


w sprawie zatwierdzenia planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Lisewie.

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U Nr 182, poz. 1228) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Lisewie” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 47/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Lisewo.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (30 września 2014, 07:45:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1131