Zarządzenie nr 7/2014WÓJTA GMINY LISEWO Kierownika Urzędu Gminy w Lisewiez dnia 23 grudnia 2014w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lisewie.

Zarządzenie nr 7/2014
WÓJTA GMINY LISEWO Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie
z dnia 23 grudnia 2014


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lisewie.

Na podstawie pkt. V Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lisewie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej (Zarządzenia nr 52/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2009 roku ),  art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. wymiaru podatków, w Urzędzie Gminy w Lisewie, w następującym składzie:

1) Jakub Kochowicz - Przewodniczący Komisji;
2) Henryka Świątkowska - członek Komisji;
3) Halina Chrzanowska - członek Komisji;
4) Marta Brzozowska - Sekretarz Komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (23 grudnia 2014, 10:18:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1056