Zarządzenie nr 68/2016WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 28 listopada 2016w sprawie sprzedaży samochodu stanowiącego własność Gminy Lisewo

Zarządzenie nr 68/2016
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 28 listopada 2016


w sprawie sprzedaży samochodu stanowiącego własność Gminy Lisewo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Sprzedać stanowiący własność Gminy Lisewo samochód specjalny pożarniczy marki: DAF 475 nr nadwozia 22653168800255, nr rejestracyjny TOB 762 V, rok produkcji 1975 dotychczas pozostający na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
           
 

metryczka


Odpowiada za treść: Henryka Świątkowska
Opublikował: Michał Lewandowski (30 listopada 2016, 13:40:29)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (2 grudnia 2016, 09:35:05)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 545