Zarządzenie nr 18/10WÓJTA GMINY LISEWO – GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGOz dnia 1 czerwca 2010w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Zarządzenie nr 18/10
WÓJTA GMINY LISEWO – GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO
z dnia 1 czerwca 2010


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.


Na podstawie art.14 ust.1 pkt 3 , ust. 2 i ust. 5 oraz art. 15 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia
17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) zarządzam, co następuje:

§ 1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe (GBS) do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. w następującym składzie:

1. Halina Chrzanowska - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
2. Katarzyna Gostkowska - Lider gminny
3. Cecylia Muszarska – Członek
4. Bogusława Jurkowska - Członek
5. Kazimierz Kowal – Członek

§ 2. Gminne Biuro Spisowe działa na podstawie ''Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010''.

§ 3. Siedzibą Biura jest Urząd Gminy Lisewo, który zapewnia obsługę finansowo - organizacyjną Biura.

§ 4. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy:
1) aktualizacja przedspisowa,
2) przeprowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej i popularyzacyjnej,
3) nabór rachmistrzów spisowych,
4) zorganizowanie obchodu przedspisowego i odprawy przedspisowej dla rachmistrzów,
5) kontrola przebiegu realizacji spisu,
6) wsparcie rachmistrzów spisowych,
7) udzielanie pomocy rachmistrzom spisowym we wszystkich sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu rachmistrzów lub mogących spowodować niekompletność wyników spisu,
8) sporządzenie raportu z przebiegu spisu i przekazanie do Centralnego Biura Spisowego.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Biura Spisowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                   
                                                                                   Wójt Gminy mgr Jerzy Cabaj
                                                                                     Gminny Komisarz Spisowy

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (9 czerwca 2010, 14:50:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1701