Zarządzenia Kierownika Gminnych Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Lisewie z 2014 roku