Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na terenie gminy Lisewo

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86 – 230 Lisewo

parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
mgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowska

tel. 56 676 86 14 (wewn. 14)
e-mail: usc@lisewo.com, usc2@lisewo.com

Wymagane dokumenty:
1) wypełnione podanie - pobierz (136kB) pdf
2) dowód osobisty.

Opłaty:
za wydane zaświadczenie – 17 zł .

Opłatę gotówkową wnosimy w Urzędzie Gminy  w Lisewie lub opłata bezgotówkowa na  konto: Urząd Gminy w Lisewie nr konta 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001,w tytule wpłaty prosimy podać przedmiot opłaty.

Istnieje możliwość zapłaty kartą bankomatową na miejscu.

Termin załatwienia:
niezwłocznie.

Uwagi:

Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej , na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);

  • art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657, 2286, z późn. zm.);

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827, z późn. zm.).

  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)


Treść: wniosek zaopiniowany przez referat ewidencji ludności

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (20 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (20 grudnia 2011, 09:16:31)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (7 marca 2019, 08:23:36)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1831