Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwały RIO z dnia 2.12.2010 r. w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2014 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2011 - 2018.

Uchwała RIO z dnia 28.11.2012 r. w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2014 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2013 - 2018 [...]

metryczka