Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednaj niż do 30 dni od daty złożenia wniosku. Termin ulega wydłużeniu w przypadku konieczności nadania nazwy ulicy.

Opis:
Wnioskodawca określa miejscowość i numer działki, której numer porządkowy ma dotyczyć.

Kogo dotyczy:
Właściciela nieruchomości.

Wymagane dokumenty:
1) Wypełniony wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości, którego druk jest do pobrania w pokoju nr 9 Urzędu lub tutaj (21kB) word ,
2) Kserokopia tytułu własności nieruchomości,
3) Kserokopia mapy z lokalizacją działki.

Miejsce składania pism:
Sekretariat Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2,86-230 Lisewo lub pokój nr 9 

Sposób załatwienia:
W terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku wydaje się Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.

Opłaty
Nie podlega opłacie.

Podstawa prawna:
Art. 47 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243 poz. 2432).

Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Klauzula informacyjna (563kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Stański (30 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2011, 14:04:17)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (26 lipca 2018, 13:41:04)
Zmieniono: dodano klauzule informacyjną

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8422