Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne

Akcja konkursowa typu krzyżówka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [...]

Monitoring

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że  administratorem Monitoringu Wizyjnego jest: Wójt Gminy Lisewo ul. Chełmińska 2 nr tel. [...]

metryczka