zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kornatowo na odcinku 2,8 km, etap I odcinek drogi o długości 2,762 km

zamawiający: Urząd Gminy w Lisewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.2.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 3 lutego 2017  09:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
Ogłoszenie o zamówieniu (4506kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena (7118kB) pdf

Załącznik Nr 1 - 7 do SIWZ - wersja edytowalna (107kB) word

Zał. Nr 8 do SIWZ - Wzór umowy (368kB) pdf

Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót (31kB) pdf

Załącznik nr 11 - Kosztorys nakładczy (36kB) pdf

Zał. Nr 12 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (477kB) pdfZmiana treści SIWZ oraz zmiana treści załączników do SIWZ (3655kB) pdf

Nowy załącznik nr 5 do SIWZ - wersja edytowalna (26kB) word

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2592kB) pdfPytania i odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SIWZ (837kB) pdf

Nowy Załącznik Nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót (281kB) pdf

Nowy Załącznik Nr 11 do SIWZ - Kosztorys nakładczy (310kB) pdf

Załącznik Nr 13 do SIWZ - Projekt organizacji ruchu.Zmiana treści SIWZ oraz zmiana treści załączników do SIWZ nr 2 (1532kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (1851kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Paweł Kowal
Opublikował: Michał Lewandowski (11 stycznia 2017, 16:07:10)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (20 marca 2017, 15:08:42)
Zmieniono: ustalono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 798