zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 060301C w miejscowości Drzonowo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.8.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty