zamówienie na:

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na: Budowie drogi gminnej w miejscowości Lisewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.11.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 1 września 2017  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty