zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Lisewo, w sezonach zimowych 2017/2018 oraz 2018/2019

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.16.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 17 października 2017  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty