zamówienie na:

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamlarki

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.17.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 6 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty