zamówienie na:

Zmiana przeznaczenia części budynku (piętro z wyłączeniem pom. Nr 2 i 3) na cele gminnej biblioteki

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.19.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 20 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty