zamówienie na:

Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych w Gminie Lisewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.20.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty