zamówienie na:

Dostawa tektury falistej szare 3W we wstędze z nadrukiem fleksograficznym.

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZAZ.271.1.2017.KL
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
Ogłoszenie o zamówieniu (536kB) pdf

SIWZ wraz z Załącznikami Nr 1-4 do SIWZ (494kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert (384kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (689kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Lubańska
Opublikował: Michał Lewandowski (8 grudnia 2017, 13:37:10)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (16 marca 2018, 11:27:45)
Zmieniono: ustalono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 271